R
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Salamat sa pag accept Netzion. Malungkot man na mawala ang dati nating bahay (symbianize/mobilarian). Nakatagpo naman mg bagong tahanan kasama ang mga kapatid para maipagpatuloy ang nasimulan sa dating bahay. Mabuhay po Netzion! Symb/Mob hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top