What's new

betrayal

  1. kikko25

    A STORY OF A WEDDING PROPOSAL [ Original story by: KIKKO25]

    Stories 
    Malakas ang Ulan sa labas…. Sinuot niya ang black leather jacket, matapos makipag usap sa cellphone, inilapag ito sa isang maliit na mesa. itinaas ang hood ng jacket at ipinantakip sa kanyang ulo, lumabas ng bahay at kinuha ang kayang bisekleta at mabilis itong pinatakbo...
Top Bottom