What's new

newcomer

  1. darc14

    New member of the family

    Hi sa lahat. I'm Dan and my username is darc14 (Character from the game ArcTheLad:TotS + Age ko nung nalaro ko ung game :LOL:). Mula sa lugar ng Bulacan. Napadpad dito kakahanap ng alternative sa Symb/Mobi at sa wakas may nahanap din. Sana tumagal 'tong community tulad ng Symb. Madalas tambay sa...
  2. gregjr_11

    Newbie Spotted! 👋

    Hi to all., Ako po si Greg, username of gregjr_11. Working as a government employee sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya - Region 2. Na discover ko po ang Netizion nung naghahanap ako ng kapareho ng Mobilarian kc nagclose na yung site nila.. Sana po ay mag upload ng mga Movies, Music at Sofrwares...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks