What's new

gambling

  1. xvhinz24x

    Gambling Addiction

    Anyone here na at some point of your life ay nalulong sa sugal or natalo ng malaki sa sugal? Paano mo nalagpasan? Anong maipapayo mo sa mga taong dumaraan sa ganitong sitwasyon? Magsisimula sa panalong malaki, then dahil sa easy money, matutuwa at maglalaro nang maglalaro. Then kapag matalo na...
Top Bottom